Dörrautomatik

Säkra passager med dörrautomatik

Visst är det bekvämt när du inte behöver öppna dörren? Du kanske har händerna fulla med matkassar eller kasnke du har någon form av funktionshinder? Eller så vill du bara att de boende i portuppgången ska kunna ta sig in i trapphuset på ett enkelt och smidigt sätt.

Låt oss installera dörrautomatik din bostad, bostadsrättsförening eller på ditt företag. Vi installerar modern och smidig automatik för de flesta typer av fastigheter.

Intresserad av en smidig och effektiv dörrautomatik? Välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig.

passsersystem örebro

Ett flertal automatiska entrésystem

En dörrautomatik installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Det finns flera olika utformningar av automatiska entrésystem för olika behov. Slagdörrsautomatik och skjutdörrsautomatik är två vanliga varianter som kan hantera såväl enkel- som dubbeldörrar. Dessa automatiker kan även styras på flera olika sätt, exempelvis rörelsesensorer, kontakt, fjärrkontroll eller samordnande passersystem. En vanlig konstruktion är att dörren öppnas automatiskt vid en lättare beröring. Bara en liten knuff räcker, då öppnas dörren.

Dörrautomatik går att installera både inomhus och utomhus. Några områden där det är vanligt att använda dörrautomatik är där det är mycket trafik, som exempelvis entrédörrar till butiker och hotell och offentliga lokaler, inte minst där många äldre personer och andra med speciella behov passerar. Dörrautomatik kan dessutom användas även på exempelvis hiss- och kontorsdörrar.

Mycket bra när många passerar

Alla in- och utgångar där det är mycket aktivitet är mycket goda kandidater för dörrautomatik, eftersom passering underlättas för alla. Men som sagt är det tillgänglighetsanpassade dörrar där behoven är som störst, där livet blir smidigare och enklare för rörelsehindrade. Inte minst är det ett mycket bra hjälpmedel när det är stora och tunga dörrar som ska öppnas.

En dörrautomatik kan även kopplas ihop med något av våra befintliga säkerhetssystem för brand, larm och passage.

Flexibla och fabrikatsoberoende

Om du anlitar oss för att installera en dörrautomatik så kan du vara trygg med att vi installerar en riktigt bra produkt. Vi är fabrikatsoberoende vilket innebär att vi erbjuder installation av produkter från flera av de ledande varumärkena på området. Detta gäller både när det handlar om dörrautomatik och andra säkerhetsprodukter. Vi har lång erfarenhet av olika produkter och tekniska lösningar gör att vi kan rekommendera de varianter som passar bäst för varje enskilt behov. Alla våra lösningar bygger på den senaste tekniken, har lång livslängd och är kostnadseffektiva för våra kunder.

Dörrautomatik – frågor och svar

Vad innebär dörrautomatik?

Man installerar dörrautomatik för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Mycket bra, inte minst i entréer där många personer passerar och lokaler som behöver anpassas för speciella behov. Dörrautomatik kan utformas på många olika sätt.

Slagdörrsautomatik och skjutdörrsautomatik är två grundvarianter som kan hantera såväl enkel- som dubbeldörrar. Det finns idag även dörrautomatik för så kallade karuselldörrar, som är vanliga i exempelvis entréer till gallerior, hotell och köpcenter. Även styrningen kan ske på flera olika sätt, bland annat med rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller passersystem.

Var kan man installera dörrautomatik?

Moderna dörrautomatiker fungerar för det mesta både inomhus och utomhus. Vanliga användningar är dörrar där det är intensiv trafik, det kan handla om entrédörrar till butiker och hotell med mera. Dessa är också vanliga i kontorsmiljöer och på hissdörrar. I offentliga lokaler är det också fördelaktigt med smidig dörrautomatik, sjukhus och skolor är bra exempel på detta.

Var behövs automatiska entrésystem?

Alla in- och utgångar med mycket aktivitet är bra kandidater för dörrautomatik och andra automatiska system för dörröppning. Passeringen underlättas för alla oavsett förutsättningar. Men tillgänglighetsanpassade lokaler har av naturliga skäl ännu större behov av automatisk dörröppning, för att exempelvis rullstolsburna eller synskadade personer ska kunna passera in och ut problemfritt. I de sistnämnda fallen rekommenderar vi även någon form av röststyrning.

Fördelar med dörrautomatik

  • Dörrarna kan öppnas enkelt och smidigt av alla personer oavsett förutsättningar. Det ger ett trevligt och inbjudande intryck och underlättar för rörelsehindrade.
  • Dörrarna hålls stängda när de ska vara det. Risken för ovälkomna besök minskar och inomhustemperaturen hålls på en behaglig nivå.
  • Dörrarna öppnas och stängs på ett korrekt sätt. Inga hastiga ryck som sliter på gångjärn och andra delar. Detta gör att dörrarnas livslängd ökar.
  • Dörrarna står inte och slår. Även detta motverkar skador på dörren och skyddar även väggen.

Intresserad av att installera en dörrautomatik för att göra vardagen enklare för de boende i dina lokaler? Välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Vi får dörrar att öppnas – bokstavligt talat